Privacybeleid

We nemen gegevensbescherming en vertrouwelijkheid zeer serieus en houden ons aan alle toepasselijke nationale en Europese bepalingen inzake gegevensbescherming. Hieronder zetten we uiteen hoe we gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, waaronder met name welke informatie en persoonsgegevens we opslaan en wat we ermee doen.

Op sommige aanbiedingen of diensten die we beschikbaar stellen via de Website www.iams.nl (waaronder prijstrekkingen, geld terug garantie), kunnen afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn. Naar deze aanvullende bepalingen zal worden verwezen in het kader van onze aanbieding of dienst. Deze dienen te worden gelezen en gezien in samenhang met dit Privacy beleid. 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de EU is 

Tetra GmbH
Herrenteich 78
49324 Melle, Germany (“we”, “wij” of “ons”).

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Dit betreft bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum, alsmede alle gegevens die u aan ons verstrekt in verband met een onlinebestelling, een registratie, het aanmaken van een klantenaccount of een via het contactformulier gestelde vraag (“Persoonsgegevens”). 

Statistische gegevens die we om technische redenen verzamelen als u onze Website bezoekt, en die door ons worden geanonimiseerd en dus niet rechtstreeks aan u als persoon kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder dit Privacy beleid. Het gaat bij dergelijke statistische gegevens onder meer om informatie over het aantal keren dat u onze Website bezoekt, de doorgebrachte tijd op onze Website, de bezochte pagina’s en informatie over de gebruikte browser(s) – allemaal gebruikt zonder identificatie van een persoon mogelijk te maken. Deze informatie wordt anoniem verzameld en verwerkt om gegevens te verkrijgen over het gebruik van onze Website en deze dienovereenkomstig te optimaliseren. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over statistische gegevens die we verzamelen via cookies. 

2.2. Rechtsgronden voor verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens

Over het algemeen is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder Persoonsgegevens in te voeren. Voor zover via onze webpagina’s Persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit waar mogelijk op vrijwillige basis. 

We zullen uw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid. In dit artikel 2.2 vindt u nuttige informatie over dit onderwerp. 

Als u onze website alleen bezoekt voor informatie, bijvoorbeeld over ons of onze producten, dus als u zich niet registreert of ons anderszins informatie over u verstrekt, zullen we uitsluitend Persoonsgegevens verzamelen via cookies en andere vergelijkbare technologieën zoals nader beschreven in ons Cookiebeleid . We verzamelen deze Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG: bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van de aanvraag, uw tijdzone, toegangsstatus/HTTP-statuscode, de inhoud van de webaanvraag (specifieke pagina), de hoeveelheid verzonden gegevens, de browser die u gebruikt en de versie van de browsersoftware, de website waarvan de aanvraag afkomstig is, het besturingssysteem en de interface en taal ervan. 

Als u onze Website om een van de onderstaande redenen bezoekt, vindt u meer informatie in het desbetreffende gedeelte: 

2.2.1 In het kader van onze zakelijke relatie

We verzamelen en verwerken uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die u ons verstrekt voor het beheer van de zakelijke relatie tussen u en ons, bijvoorbeeld om uw vraag te beantwoorden, om de met u gesloten overeenkomst te verwerken of ten behoeve van het technische beheer dat nodig is in het licht van onze zakelijke relatie. De rechtsgrond voor de verwerking is de noodzaak van de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op grond van artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG.

We bewaren deze Persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie. Als er gedurende drie jaar geen transacties of communicatie tussen ons hebben plaatsgevonden, verwijderen of anonimiseren we uw Persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

2.2.2. Abonnement op de nieuwsbrief en analyse van het gebruik van de nieuwsbrief

a) Abonnement

Als u zich abonneert op onze mailinglijst voor e-mailnieuwsbrieven, gebruiken we uw Persoonsgegevens – door u verstrekt met uw toestemming – om u regelmatig nieuwsbrieven per e-mail te sturen om u op de hoogte te houden, bijvoorbeeld over actuele interessante onderwerpen of aanbiedingen. 

Om u te registreren en de voor uw huisdier relevante informatie te ontvangen moet u uw e-mailadres opgeven en wordt u mogelijk gevraagd om algemene informatie over uw huisdier te verstrekken. We kunnen ook informatie over verzonden nieuwsbrieven verwerken, bijvoorbeeld ontvangers en tijdstip van verzending. De nieuwsbrieven kunnen actuele aanbiedingen, quizzen, algemene tips over huisdier- en vachtverzorging, nieuws en andere informatie over onze producten bevatten, evenals algemeen advies en informatie over zaken die betrekking hebben op onze producten. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming overeenkomstig 6, lid 1, punt a), van de AVG. 

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met externe bureaus die onze CRM-databases voor aanmeldingen voor de nieuwsbrief beheren.

U kunt uw toestemming te allen tijde, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang intrekken door u af te melden voor onze mailinglijst voor e-mailnieuwsbrieven. U kunt zich afmelden via de afmeldlink onderaan onze e-mailnieuwsbrieven, door gebruik te maken van ons contactformulier of door een e-mail te sturen naar gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

We zullen uw Persoonsgegevens voor dit doel verwerken en bewaren totdat u zich afmeldt. We verplaatsen uw Persoonsgegevens dan naar een schraplijst om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw contact met u wordt opgenomen via onze nieuwsbrief. Uw Persoonsgegevens zullen niet voor enig ander doel worden gebruikt.

b) Analyse van het gebruik van de nieuwsbrief

We streven voortdurend naar verbetering van onze diensten. Met het oog hierop evalueren we de verzonden e-mailnieuwsbrieven, bijvoorbeeld of de opgegeven e-mailadressen bestaande e-mailadressen zijn, of de nieuwsbrief geopend is, welke links in de nieuwsbrieven zijn gebruikt en of er een reactie of bericht is teruggestuurd (o.a. (automatisch) antwoord of foutbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang om inzicht te krijgen in wat personen met onze nieuwsbrieven doen teneinde onze diensten te kunnen verbeteren overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. 

We bewaren uw Persoonsgegevens voor dit doel gedurende twee jaar. We zullen uw Persoonsgegevens daarna verwijderen of anonimiseren, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

2.2.3. Productbeoordelingen (Bazaarvoice)

We verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u via onze Website een productbeoordeling geeft. Deze informatie omvat uw gekozen bijnaam, e-mailadres, IP-adres, beoordelingstekst en uw waarderingen, plus alle aanvullende informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals uw locatie, leeftijdscategorie, geslacht, informatie over waar u het product heeft gekocht of over huisdieren die u bezit of een foto, die uw beoordeling vollediger of interessanter maken voor andere gebruikers. 

De verstrekte gegevens worden voor het gebruik van de productbeoordeling verwerkt en op onze Website weergegeven, tenzij u uw toestemming intrekt. Wij en onze dienstverleners (zie details hieronder) kunnen het e-mailadres gebruiken om in het kader van uw productbeoordeling contact met u op te nemen voor administratieve doeleinden. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming overeenkomstig 6, lid 1, punt a), van de AVG. 

We zullen uw Persoonsgegevens delen met Bazaarvoice om klanten verschillende waarderingen te bieden voor onze producten. Zie www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy voor meer informatie over hoe Bazaarvoice uw Persoonsgegevens verwerkt.

2.2.4. Door de gebruiker gegenereerde inhoud

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw foto(’s) of video(’s) te gebruiken (in overeenstemming met de desbetreffende voorwaarden), worden die Persoonsgegevens verwerkt voor gebruik op onze Website en sociale mediakanalen, alsmede op die van onze gelieerde bedrijven, in overeenstemming met de door u verleende licentie. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming overeenkomstig 6, lid 1, punt a), van de AVG. 

We bewaren de Persoonsgegevens die zijn vastgelegd in de foto(’s) of video(’s) op onze Website tot het einde van de toepasselijke campagne. 

2.2.5. Vermelding in “Verkopers vinden”

We bieden onze zakelijke partners en productverkopers de mogelijkheid om te worden vermeld in het gedeelte “Verkopers vinden” van onze Website.

Om u te registreren hebben we de naam en het volledige adres van uw bedrijf nodig, waaronder mogelijk ook Persoonsgegevens zoals uw eigen naam. Aanvullende informatie, zoals uw telefoonnummer en websiteadres, kan vrijwillig worden verstrekt om het aanmeldingsproces te helpen versnellen.

We hebben deze informatie nodig om de geldigheid van uw verzoek te controleren en u op te nemen in de lijst “Verkopers vinden”, waarin uw winkellocatie en alle andere bovengenoemde informatie te zien zullen zijn. 

De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG.

We bewaren deze Persoonsgegevens zolang u in de lijst vermeld staat. Uw gegevens worden uit de lijst verwijderd als u uw toestemming intrekt, als we erachter komen dat de informatie niet meer juist is en niet kan worden gecorrigeerd, of als we een andere gegronde reden hebben om de vermelding te beëindigen, bijvoorbeeld als onze zakelijke relatie is beëindigd en u onze producten niet langer voert. We zullen uw gegevens dan

  onmiddellijk uit deze lijst verwijderen U kunt uw toestemming te allen tijde, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang intrekken door contact met ons op te nemen via gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. We zullen uw vermelding dan van de lijst schrappen zoals hierboven beschreven.

2.2.6. Geldteruggarantie

Als u een verzoek tot terugbetaling bij ons indient door het formulier voor Geldteruggarantie op onze Website in te vullen, zullen we alle Persoonsgegevens verwerken die u ons via dit formulier verstrekt, waaronder naam, adres, emailadres, geboortedatum en informatie over uw aankoop en over de verwerking van de terugbetaling. 

De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG, aangezien we uw Persoonsgegevens verwerken om uw verzoek tot terugbetaling te verwerken. We bewaren uw Persoonsgegevens voor dit doel zolang als nodig is om aan dit doel en aan wettelijke, boekhoudkundige of verslagleggingsvereisten te voldoen.

2.2.7. Strijd tegen namaakproducten/oplichters

Als u een vermoedelijk namaakproduct via onze Website meldt, verwerken we alle Persoonsgegevens die u ons via het formulier verstrekt, waaronder naam, adres, e-mailadres en informatie over uw aankoop en melding en over de verdere verwerking. 

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig 6, lid 1, punt f), van de AVG om namaakproducten te identificeren teneinde het welzijn van onze klanten en hun huisdieren te waarborgen.

We bewaren uw Persoonsgegevens voor dit doel zolang als nodig is om aan dit doel en aan wettelijke, boekhoudkundige of verslagleggingsvereisten te voldoen.

2.2.8. Sollicitaties/persoonsgegevens van sollicitanten 

Als u naar een baan bij ons bedrijf solliciteert, moeten we uw Persoonsgegevens verzamelen, waaronder naam, e-mailadres en postadres, evenals informatie over uw beroepskwalificaties. Deze gegevens worden verwerkt om de sollicitatieprocedure uit te voeren. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure verstrekt u deze gegevens vrijwillig.

Over het algemeen verwijderen we uw Persoonsgegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor de sollicitatieprocedure 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond, bijvoorbeeld bij een afwijzing). Dit geldt niet wanneer wettelijke voorschriften verwijdering verbieden of wanneer de gegevens moeten worden bewaard als bewijsmateriaal, bijvoorbeeld in geval van vorderingen tegen ons bedrijf. In dit geval is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. 

Indien u toestemming geeft, bewaren we uw Persoonsgegevens gedurende een periode van één jaar na afloop van het jaar waarin de sollicitatieprocedure is afgesloten om eventuele verdere sollicitaties van u te verwerken. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG.

In onze sollicitatieprocedure maken we geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming overeenkomstig artikel 22 van de AVG.

2.3. Toestemming van minderjarigen

Personen onder de 16 jaar mogen geen Persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders of wettelijke voogd.

2.4. Recht om een gegegeven toestemming in te trekken

Wanneer uw toestemming de rechtsgrond is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder opgave van redenen. We wijzen u erop dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Zie artikel 4 hieronder voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die we over u bewaren.

3. Hoe we uw Persoonsgegevens met derden delen

Naast de externe ontvangers die in artikel 2 hierboven worden genoemd, kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende derden:

 • Aan onze gelieerde bedrijven binnen de Spectrum Brands Group;
 • Aan externe dienstverleners, met inbegrip van maar niet beperkt tot adviseurs en technologische dienstverleners;
 • Aan een potentiële verkoper of koper in geval van verkoop of aankoop van een bedrijf of activa van de Spectrum Brands Group, zodat de koper informatie en diensten aan u kan blijven aanbieden; en
 • Aan rechtbanken, arbitrage-instanties, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of advocaten indien dit nodig is om te voldoen aan de wet of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten of rechtsvorderingen. 

Voor zover we andere bedrijven inschakelen om namens ons taken uit te voeren in het kader van een gegevensverwerkingsovereenkomst en we uw Persoonsgegevens voor dit doel doorgeven, zijn deze bedrijven verplicht uw

Persoonsgegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken voor het specifieke doel dat is uiteengezet in de overeenkomsten met deze verwerkers. 

In gevallen waarin we, afhankelijk van uw locatie, Persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU/EER, hebben we passende waarborgen ingebouwd om uw Persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld door met de ontvanger een overeenkomst met modelcontractbepalingen van de EU aan te gaan of ervoor te zorgen dat de ontvanger gecertificeerd is onder het EU-VS-privacyschild. 

U kunt verzoeken om nadere informatie over de waarborgen die we inbouwen, zoals een kopie van de desbetreffende waarborgen, door contact op te nemen met gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. We zullen elke verzoek verwerken in overeenstemming met lokale wetgeving en ons beleid en onze procedures.

4. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Als aan bepaalde eisen wordt voldaan, heeft u mogelijk de volgende rechten onder de AVG met betrekking tot de Persoonsgegevens die we over u bewaren:

 • Recht van inzage, artikel 15 van de AVG: U mag ons vragen om te bevestigen of we al dan niet uw Persoonsgegevens verwerken en, zo ja, om u een kopie van die Persoonsgegevens te verstrekken (samen met bepaalde andere gegevens). 
 • Recht op rectificatie, artikel 16 van de AVG: Als de Persoonsgegevens die we over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om te vragen om rectificatie of aanvulling.
 • Recht op gegevenswissing, artikel 17 van de AVG: U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om uw Persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als we deze niet langer nodig hebben of als u uw toestemming intrekt (indien van toepassing). 
 • Recht op beperking van de verwerking, artikel 18 van de AVG: U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan door ons.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, artikel 20 van de AVG: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen voor hergebruik.
 • Recht van bezwaar tegen de bewerking, artikel 21 van de AVG: U kunt ons te allen tijde verzoeken om te stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens. We zullen hieraan voldoen indien we:
  • ons beroepen op gerechtvaardigde belangen om uw Persoonsgegevens te verwerken, behalve als we dwingende rechtsgronden voor de verwerking kunnen aanvoeren; of
  • uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing. 
 • Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering, artikel 22 van de AVG: U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering.
 • Recht om toestemming in te trekken: Als u toestemming heeft gegeven voor verwerking van uw Persoonsgegeven door ons, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. 

Volgens artikel 77 van de AVG heeft u mogelijk ook het recht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land als u van mening bent dat onze verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving. 

Voor meer informatie over uw rechten en bijbehorende plichten verwijzen we naar de informatie van de Europese Commissie op ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_nl.

U kunt als volgt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen: 

Tetra GmbH
Herrenteich 78
49324 Melle
Germany
Telefoon: 00 800 241 53 414
gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

We zullen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en ons beleid en onze procedures op uw verzoek reageren. Om uw identiteit vast te stellen en om veiligheidsredenen kunnen we u om aanvullende informatie vragen voordat we de gevraagde informatie aan u verstrekken. 

5. Sites van derden

De Website kan links bevatten naar websites die niet van Spectrum Brands zijn (bijvoorbeeld via de pagina met verkooppunten). Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden en vormen geen goedkeuring van deze websites.
Wanneer u een link naar een website van een derde selecteert, verlaat u onze Website en is dit Privacybeleid niet van toepassing op informatie die via andere websites wordt verzameld. Alle informatie die u op de site van een derde verstrekt, valt onder het privacybeleid van die site. U dient het privacybeleid van die sites van derden te lezen voordat u informatie aan hen verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacypraktijken of het beleid van websites die niet van Spectrum Brands zijn. Uw gebruik van websites van derden is op eigen risico.

6. Cookies

Voor meer informatie over ons beleid inzake cookies kunt u hier klikken om ons Cookiebeleid te lezen.

7. Gegevensbeveiliging

We nemen en handhaven redelijke administratieve, fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Deze veiligheidsmaatregelen zijn onderhevig aan voortdurende verbetering in lijn met de desbetreffende actuele technologische ontwikkelingen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van door u aan ons overgedragen gegevens niet garanderen. Elke overdracht is op eigen risico.

8. Vragen en contact

Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, over informatie in dit Privacybeleid of over andere zaken die te maken hebben met gegevensbescherming, neem dan per e-mail contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. We bewaren alle Persoonsgegevens die we in verband met uw vraag ontvangen zolang als nodig is om deze te beantwoorden en om aan wettelijke, boekhoudkundige of verslagleggingsvereisten te voldoen. We zullen ons uiterste best doen om eventuele zorgen over de verwerking van uw Persoonsgegevens weg te nemen. 

© Tetra GmbH, juli 2019