Sarskild kost for sarskilda behov


Försämrad funktion hos immunsystemet

Under en hunds eller katts hela liv sker en process som kallas oxidering. Oxidering är en normal process som kroppen använder för att förstöra celler som inte är användbara längre samt döda bakterier, parasiter osv., men som även kan förstöra eller skada friska celler. I takt med att en hund eller katt åldras ackumuleras skadorna som har orsakats av oxideringen vilket i sin tur ökar risken för vissa problem, t.ex. infektioner.

Antioxidanter är naturligt förekommande näringsämnen som bidrar till att upprätthålla den allmänna hälsan genom att neutralisera oxideringsprocessen för cellulära molekyler. Vissa antioxidanter, t.ex. E-vitamin, betakaroten och lutein, är naturligt förekommande näringsämnen.

Ny forskning som sponsrats av IAMS visade att hundar och katter som fick en kost rik på antioxidanter som E-vitamin, lutein eller betakaroten har bra immun- och vaccinsvar. Detta kan vara särskilt viktigt för äldre hundar och katter eftersom IAMS forskning har funnit att immunsvaret kan försämras i takt med stigande ålder.

Vanligare tarmproblem

Äldre hundar och katter kan ha fler ogynnsamma bakterier och färre nyttiga bakterier i tarmarna vilket kan resultera i kliniska tecken på magtarmproblem (t.ex. diarré).

Att ge en kost som innehåller fruktooligosackarider (FOS) – en unik fiberkälla som näringsmässigt bidrar till att upprätthålla friska bakteriepopulationer i tarmen – främjar tillväxten av nyttiga bakterier. Betmassa, som är en måttligt jäsbar fiberkälla, bidrar också till att bibehålla tarmhälsan genom att tillföra energi till cellerna på insidan av tarmen samt främja liten, fast avföring.

Också värt att läsa